ŠKOLNÍ ČASOPIS KOUNÍK - 1. třída

ZŠ Kounice má v letošním školním roce pouze jednu první třídu, kterou navštěvuje 24 žáků a žákyň, z toho je 11 dívek a 13 chlapců. Třída prvňáků se nachází v přístavbě naší školy a je vybavena novými lavicemi a židlemi, které jsou nastavitelné dle výšky dítěte. Ve třídě je též dostatek prostoru pro umístění koberce, který nám slouží nejen k rannímu kruhu, ale též k plnění různých úkolů mimo školní lavice. Také v rámci výuky využíváme dostatek volného prostoru před třídou, kde mají děti nachystané úkoly, vztahující se tematicky k obsahu hodiny.

Naši prvňáčci mají za sebou dva měsíce školní docházky a většina z nich jsou už vzorní školáčci, kteří zvládají své nové povinnosti. Děti se v průběhu prvních školních týdnů seznamovaly s novými spolužáky, s prostředím třídy a školy, zvykaly si na nový režim dne a plnění školních úkolů. Děti se též učily novým sociálním dovednostem v rámci třídy, při kterých jim pomáhala třídní pravidla. Abychom podpořili vzájemnou spolupráci a pozitivní komunikaci v rámci třídy, děti absolvovaly v rámci projektu Etické dílny - program: Hrajeme si spolu. Tento program obsáhl dvě vyučovací hodiny a děti si při něm pod vedením lektorky paní Rút Kořínkové měly uvědomit důležitost spolupráce a kamarádství nejen při hře, ale i v běžném životě. Děti si společně zahrály pohádku O velké řepě, zacvičily, zazpívaly a vzájemně si pomáhaly při plnění dalších úkolů.

Prvňáčci se snaží a jsou velmi učenliví, na konci října již umí přečíst první slova a krátké věty, zapsat hůlkovým písmem přečtená slova, porovnávat a sčítat čísla od 1 do 5, poznávat geometrické tvary. Děti se naučily nové básničky, svou třídu vyzdobily obrázky s podzimní tématikou a v hodinách tělocviku již úspěšně absolvovaly většinu atletických disciplín. Děti byly hodnoceny zpočátku motivačními razítky a nyní již dostávají své první známky, většinou jedničky, na které jsou náležitě pyšné.